ป้องกันโรคไก่ ช่วงหน้าฝน

      ปิดความเห็น บน ป้องกันโรคไก่ ช่วงหน้าฝน

ฤดูฝนกำลังจะมาถึง สภาพความแปรปรวนของอากาศทำให้มีผลต่อการอุบัติโรคใหม่ ๆ เราควรหาวิธี ป้องกันโรคไก่ ช่วงหน้าฝนสำหรับนักเล่นไก่จำเป็นที่เราจะต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงเพราะอากาศร้อนอบอ้าวและชื้น มีผลต่อการอุบัติโรคที่สำคัญ คือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรคขี้เขียวขี้ขาว

  1. โรคขี้เขียวขี้ขาวหรืออหิวาไก่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มีผลทำให้ไก่อาหารไม่ย่อยถ่ายเป็นน้ำ และตายในที่สุด
  2. โรคหวัดคอดัง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ไก่จะหงอยซึม กินข้าวน้อย บางตัวอาจะแทรกด้วยโรคอื่นทำให้กระเพาะไม่ย่อยและตายในที่สุด

สองโรคนี้ถือเป็นยอดฮิตของฤดูกาลนี้ ดังนั้นต้องเตรียมการป้องกัน เพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาครับ วิธีการป้องกันในช่วงนี้คือ

สำหรับไก่ชนที่เลี้ยงไว้  ควรผสมยาละลายน้ำให้ไก่กินทุก ๆ วัน จนกว่าไก่จะเคยชินกับอากาศที่แปรปรวน และควรเก็บไก่ที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดีนะครับ บางท่านเลี้ยงในห้องเลยแบบนี้ก็ไม่ดีเพาระไม่มีการถ่ายเทของอากาศย่อมง่ายต่อการแพร่เชื้อครับ ถ้าจำเป็นต้องเลี้ยงในที่จำกัดควรหมั่นทำความสะอาดและฉีดพ่นด้วยยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ

สำหรับฟาร์มเลี้ยงและสถานที่ปล่อยไก่ ตอนนี้ควรหว่านปูนขาวนะครับ เมื่อปูนถูกความชื้นจะได้ทำปฏิกิริยาเกิดการฆ่าเชื้อบางตัวได้ อย่าเข้าใจผิดว่าหว่านปูนขาวจะฆ่าเชื้อได้ทุกตัวนะครับ มันฆ่าได้เพียงบางตัว จำเป็นต้องฉีดพ่นด้วยยาฆ่าเชื้ออีกเหมือนเดิมครับ หากหายาไม่ได้ก็ใช้น้ำยาผสมน้ำฉีดพ่นทั่วบริเวณนะครับ