ฝากเงินแทงบอล ทันใจ รวดเร็ว

      ปิดความเห็น บน ฝากเงินแทงบอล ทันใจ รวดเร็ว

วิธีการ ฝากเงินแทงบอล ผู้เล่นสามารถนำเงินเข้าในระบบได้หลากหลายช่องทาง ตลอด24 ขม. เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ทางเว็บไซด์ ขอแนะนำให้สมาชิกทำการจดจำเวลาและยอดเงินที่นำฝาก จนกว่าทีมงานของเว็บไซด์จะทำการอัพยอดเงินให้ท่านเสียก่อน https://davidtuterashoes.com/

 สิ่งที่ควรจำในการฝากเงิน

1.เมื่อสมาชิกได้ทำการโอนเงิน ให้ท่านโอนแบบมีฌศษสตางค์มาด้วย เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ยอดเงินของท่านเองข้องสำคัญควรเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยัน

2.หากสมาชิกได้ทำการโอนเงินก่อนธนาคารปิดทำการ ต้องเผื่อเวลาให้พนักงานเช็คยอดเงินของท่านอย่างน้อย 20นาที

3.หากเกินปัญหากรณีทีมงานตรวจสอบแล้วว่าไม่มียอดเงินเข้ามา จึงต้องมีการขอดูสลิปการโอน หากว่าไม่ มีสลิปทางทีมงานจะขอสงวนสิทธิ์ในการเช็คยอดทันที จนกว่าจะมีหลักฐานเพื่อมายืนยันการโอน

4.หากท่านได้ทำการโอนแล้ว กรุณาทำการโทรแจ้งเพื่อยืนยันจำนวดที่ได้โอน พร้อมวันและเวลาในสลิป ทางทีมงานจะทำการปรับยอดเงินของท่านภายใน15นาที หากมีปัญหายอกเงินไม่เข้าสามารถติดต่อกลับมาได้ทันที

วิธีถอนเงิน

ท่านมสาชิกสามารถทำการแจ้งถอนเงินของท่านได้ ตลอด24ชม. และแจ้งถอนเงินได้ที่ธนาคารตามที่กำหนด

สิ่งที่ควรจำในการถอน

1.ท่านสามารถขอถอนเงินไก้ทุกเวลาตลอด 24ชม

2. หากท่านจะทำการถอนเงินในเวลาที่ทางธนาคารจะทำการปิด ควรเผื่อเวลาให้กับพนักงานด้วย เพื่อผลประโยชน์ของท่าน

3.การถอนเงินจากบันชีของท่านต้องทำการกรอก Usernsme เพื่อเป้นการยืนยันเพื่อความแน่ใจว่าท่านเป็นเจ้าของบันชีจริงๆ

4.การท่านต้องการที่จะเปลี่ยนบันชีธนาคาร สามารถติดต่อไ้ที่ Call Center เพื่อความปลอดภัยของท่านบันชีเก่าจะถูกยกเลิกทันที

5.หากสมาชิกทำการแจ้งถอนเงินเสร็จแล้ว ท่านก็จะสมารถรอรับเงินได้ทันที โดยใช้เวลาเพียงแต่ไม่เกิน 15 นาที http://fashioncareerscollege.com